Dokument och blanketter

Blanketter

Autogiro
Elevuppgifter
Fritidsklubb anmälningsblankett
Information om barnet Förskolan
Inkomstblankett
Ledighetsansökan
Modersmålsbeställning
Samtycke fotografering grundskola
Samtycke fotografering förskola
Allergi och specialkost
Uppsägning av plats
Veckoschema förskolan
Ändring av överenskommelse
Överenskommelse av plats (förskola och fritidshem)

Dokument
Hantering personuppgifter grundskola
Hantering personuppgifter förskola
Handlingsplan för friska barn i förskolan
Inskolningsrutiner i förskolan
Goda råd utrustning till förskolan
Rutiner vid elevs frånvaro
Trivselregler

 

Senast uppdaterad: 2018-12-06