Skolbibliotek

Centralt beläget i skolans lokaler ligger Hamnskolans alldeles nya bibliotek som invigdes den 11 oktober 2017. Elevrådets ordförande fick klippa bandet, ballonger hängdes upp, rektor höll tal och hade samtal med eleverna om vår värdefulla litteraturskatt – och såklart tillhörande tipspromenad och mingelsnacks efteråt.
Alla klasser fick under dagen skriva en varsin gemensam berättelse som nu finns att låna i vårt bibliotek.

Vi använder oss av bibliotekssystemet WeLib som erbjuder mycket läsinspiration – här har alla elever ett eget konto – man introduceras till systemet i åk 3 enligt Hamnskolans IKT-plan – men man kan såklart få tillgång till sitt bibliotekskonto tidigare om man önskar det.
Inloggningen till WeLib finner man här.

I dagsläget har vi ca 2600 böcker registrerade och beståndet ökar hela tiden.
Om det finns litteratur i hemmen som inte längre används så tar vi gärna emot dem.

Öppettider:
Klassläraren bokar in sig hos bibliotekarien när behov finns.

Bibliotekarie:
Victoria Swahn

Senast uppdaterad: 2018-05-03