Välkommen till Pysslingen Förskolor Hjärtstenen

Hej och välkommen till förskolan Hjärtstenen! På vår förskola har vi trygga barn, låg personalomsättning, nöjda medarbetare och 98 procents rekommendationsgrad bland föräldrarna.

Hjärtstenen ligger nära naturen på Vrå Skogsväg i Knivsta. Förskolan består av fyra avdelningar som vi delar upp i små grupper under hela dagen. Hos oss har vi hälsoinriktning där EQ (Emotionell Intelligens) och livsfärdighetsträning ligger som grund. Här får ditt barn viktiga verktyg för att kunna hantera både sina egna och andras känslor samt att hantera konflikter. Även rörelse, näringsriktig kost och en väl avvägd balans mellan aktivitet och vila är viktigt hos oss.

På vår förskola vill vi att alla barn ska ha ett stort inflytande över verksamheten. Vi arbetar därför med metoder för att barnen ska bli självständiga individer med en förmåga att uttrycka tankar och åsikter.

Varmt välkommen till oss!

 

Kontakta oss

Telefon 070-9600952

Sjukanmälan 070-9600952

E-post camilla.rundqvist@pysslingen.se

Facebook Hjärtstenens Facebooksida

Rektor Julia Söderblom | 0702-26 91 04

Biträdande rektor Maria Silverbring

Kvalitetsledare Janos Abonyi | 0707 61 40 41

Intendent Helin Belge | 0702 53 48 32

Platsansvarig Camilla Rundqvist | 0730 74 07 22

Här hittar du oss

Nyheter från Pysslingen Förskolor Hjärtstenen