Välkommen till Johannes Petri Skola

 

Öppet hus 28/11 kl 17.00 – 18.30 inför skolval 2020. 

Öppet hus 28/11 kl 17.30 – 18.30 på Förskolan.

 

Johannes Petri skolas vision “Engagemang, Glädje och Lärande i Trygg Miljö”

All verksamhet på Johannes Petri Skola ska genomsyras av visionen och inkludera det normmedvetna perspektivet i organisationen, det dagliga förhållningssättet och undervisningen.

● På Johannes Petri skola ska alla känna sig trygga och sedda.
● Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Läs vidare om JP:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling under fliken Trygghet på JP.

Vi ser lärandet som en process, vi jobbar med begreppet ’en skola’ som också inkluderar våra yngsta i förskolan.

Johannes Petri förskola och skola ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo, Nacka. Skolgården ligger inbäddad mellan byggnaderna, är anpassad efter naturen och inbjuder till aktiv lek. Vi har tillgång till såväl fotbollsplan samt Tollare bollhall där all inomhusundervisning i idrott bedrivs.

Idag rymmer skoldelen 830 elever från förskoleklass till årskurs 9. Förskolan  har 120 barn i åldrarna 1-5 år. Vi erbjuder fritids för elever i förskoleklass upp till och med åk 3 samt fritidsklubb för elever i åk 4-6.
Vi erbjuder studiestuga för elever två dagar i veckan för årskurs 1-4 respektive 5-9.

 

 

Kontakta oss

Telefon 08-715 04 51

E-post johannespetriskola@pysslingen.se

Facebook Johannes Petri Skolas Facebooksida

Rektor/förskolechef Ulrika Zätterqvist

Biträdande rektor årskurs 7-9 Johanna Fröjmark

Biträdande rektor Förskoleklass – 6 Eva Lindhe

Biträdande rektor förskolan Lisa Lindfors

Administratör Malin Björklund

Specialpedagog årskurs 2 – 6 Kristina Söderman Jönsson 

Specialpedagog årskurs F – 1, 7 – 9 Helga Nilsson

Skolsköterska årskurs F – 6 Catharine Fahlén
076-9410465

Skolsköterska årskurs 7 – 9 Nadja Åsberg

Kurator årskurs 7 – 9 Hanna Nyman

Här hittar du oss

Nyheter från Johannes Petri Skola