Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Johannes Petri Skola

Vår vision “Engagemang, Glädje och Lärande i Trygg Miljö”

På Johannes Petri skola kan barn och elever gå från förskolan upp till åk9.

Vi vill att all verksamhet ska genomsyras av visionen och inkludera det normmedvetna perspektivet i organisationen, det dagliga förhållningssättet och undervisningen. Här ska alla känna sig trygga och sedda.
Vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling och har under fliken Trygghet på JP mer om hur vi jobbar med trygghet på skolan. Vi ser lärandet som en process, vi jobbar med begreppet ”en skola” som också inkluderar våra yngsta i förskolan.

Johannes Petri förskola och skola ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo, Nacka. Skolgården ligger inbäddad mellan byggnaderna, är anpassad efter naturen och inbjuder till aktiv lek. Vi har tillgång till såväl fotbollsplan samt Tollare bollhall där all inomhusundervisning i idrott bedrivs.

Idag rymmer skoldelen 830 elever från förskoleklass till årskurs 9. Förskolan  har 120 barn i åldrarna 1-5 år. Vi erbjuder fritids för elever i förskoleklass upp till och med åk 3 samt fritidsklubb för elever i åk 4-6.

Välkommen till oss i höst!

 

 

Kontakta oss

Telefon 08-715 04 51

E-post johannespetriskola@pysslingen.se

Facebook Johannes Petri Skolas Facebooksida

Rektor/förskolechef Ulrika Zätterqvist

Biträdande rektor årskurs 7-9 Johanna Fröjmark

Biträdande rektor 4 – 6 Eva Lindhe

Biträdande rektor F – 3 Linda Nielsen

Biträdande rektor förskolan Lisa Lindfors

Administratör Malin Björklund

Specialpedagog årskurs Förskola – åk 3 Kristina Söderman Jönsson 

Specialpedagog årskurs 4 – 6 Cyrene Söderlund

Specialpedagog årskurs 7 – 9 Helga Nilsson

Skolsköterska Carina Pettersson

Skolsköterska Lena Mårsén

Kurator årskurs 7 – 9 Hanna Nyman

Kurator årskurs F – 6 Sara Boman

Här hittar du oss

Nyheter från Johannes Petri Skola