Sveriges första MD konduktorer

Från vänster: Theresa(från Birmingham), Cecilia(Rektor), Mariama, Maria, Charlotte, Zita(biträdande rektor och KP-ansvarig)

Vi är fantastiskt stolta och glada över Mariama, Maria och Charlotte som nu är Sverige första certifierade Multi Disciplinary conductors. Utbildningen har pågått under tre års tid, där de mestadels har gjort den teoretiska delen på distans, men också i Birmingham. Jorielskolan har ett nära samarbete tillsammans med NICE (National Institute for Conductive Education) i Birmingham. Mariama, Maria och Charlotte har varit i Birmingham fyra gånger med tredagars vistelse vardera.

MD står för Multi Disciplinary, vilket innebär att många olika yrkeskategorier arbetar tillsammans för att säkerställa och främja barnens utveckling på bästa möjliga sätt. MD konduktorer kan arbeta med elever från åk.1-9. Konduktor-studenterna kunde göra sin praktik på Jorielskolan, då Zita Geleta (nuvarande biträdande rektor) har vidareutbildat sig till Conductor Practice Tutor i Birmingham. Detta motsvarar en lektorsutbildning i det svenska systemet.

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*