Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av skolans samlade elevhälsa och de ska tillsammans arbeta för att eleverna når utbildningens mål. Medicinska insatsen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

 

Skolsköterska Malin Wiklund

Jag arbetar som skolsköterska på två Pysslingen skolor – Jorielskolan och Juringe skola.

Skolsköterskan tillsammans med skolläkaren utgör Elevhälsans medicinska insats, EMI.

Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande i syfte att eleverna ska nå utbildningens mål.

EMI utgår utifrån ett basprogram som innefattar bland annat hälsobesök, tillväxtkontroller och vaccinationer utifrån det allmänna vaccinationsprogramet.

När jag finns på skolan har jag ”öppen mottagning” dit elever och föräldrar kan dyka upp spontant.

Jag samverkar även med skolans övriga personal genom att ge stöttning och vägledning i frågor som rör elevernas hälsa.


Medicinska insatsen erbjuder följande:

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Förskoleklass Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2 Tillväxtkontroll: längd och vikt.

Årskurs 4 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 6 Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Öppen mottagning erbjuds utöver den planerade mottagningen för att eleven själv ska erbjudas möjlighet att söka upp skolsköterskan för rådgivning gällande hälsofrågor och egenvård, dvs. de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.


Synpunkter och klagomål

Verksamhetschefen svara gärna på frågor och lyssnar på positiv och negativ kritik angående skolans medicinska verksamhet.

Här kan du läsa mer om medicinska insatsen under centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor >>

Senast uppdaterad: 2019-03-14