Fritids

Daglig fritidsverksamhet

Morgonfritids

Fram till kl 9.00 under morgonfritids så väljer eleverna själva vad de vill göra. Många elever väljer att starta dagen med att exempelvis läsa en bok eller spela spel. Det serveras även frukost för de som vill äta i lugn och ro. Vid kl 9.00 börjar första lektionen.

Plan 2 Fritids

”Plan 2 Fritids” är verksamhet för de elever som går i skolformen Träningsskola. Varje dag väljer eleverna mellan fyra olika aktiviteter. Det kan vara exempelvis pyssla, källsortering, leka i lekparken, disco eller vila/stretch. Aktiviteten pågår mellan kl 14.20-15.00.

Plan 1 Fritids

Efter kl 15.10 har alla elever slutat skolan och många åker hem. För de elever som stannar kvar anordnas en aktivitet kl 15.30 som pågår fram tills sista eleven har åkt hem. Det kan exempelvis vara filmvisning, finmotorik, rita med gatukritor eller teckensamling.

Öppettider

Morgonfritids 07.30-09.00

Plan 2 Fritids/Eftermiddagsfritids 14.20 -16.50

 

Lovfritids

Sommarfritids är fullspäckat med roliga aktiviteter. Varje vecka har ett tema för att få testa på många olika saker. Vi har bl.a haft Djur och Natur-vecka, Teknikvecka, Badvecka och Teatervecka.

Jorielskolans fritidsverksamhet utgår ifrån elevernas val och intresse för aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska få integrera med alla på skolan oavsett klass, ålder eller kön.

 

 

VID FRÅGOR: Kontakta Monica Söderlund, fritidssamordnare, tel. 08-46 46 631

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-22