Studie- och yrkesvägledning

Skolans SYV-samordnare (samordnare inom studie- och yrkesvägledning) arbetar tillsammans med övrig personal för att främja elevens möjlighet att göra medvetna val inför sin fortsatta utbildning och framtida sysselsättning. Arbetet som sker i samtliga årskurser är språk- och identitetsstärkande och kommer i de högre årskurserna alltmer att handla om gymnasievalet, med information om olika gymnasieskolor samt möjlighet till praktik, eller så kallad ”prova på”.

SYV-samordnaren har fortlöpande kontakt och samarbete med vårdnadshavare, klasslärare och rektor samt med för eleverna intressanta gymnasieskolor, aktuella kommuner och gymnasieantagningen.

Kontakt: ann.charlotte.engfors@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2018-02-15