Kvalitetsresultat

I Pysslingen Skolor följer vi upp kunskapsresultat, värdegrundsresultat samt i vilken grad elever och föräldrar upplever kvaliteten på våra skolor. Här nedan presenteras ett urval av våra senaste resultat.

 

Kunskapsresultat:

Andel elever med betyg A-E i åk 9: Här anges den andel elever som har fått betygen A- E i samtliga 17 ämnen i årskurs 9 i juni 2018.

Andel elever med gymnasiebehörighet åk 9: Här anges den andel elever som har fått behörighet (lägst E i matematik, svenska, engelska samt ytterligare 5 ämnen) i årskurs 9 i juni 2018.

Meritvärde: Ett genomsnittligt värde av 17 ämnen som eleven läst, där betyget E ger 10 poäng, D 12,5 poäng, C 15 poäng, B 17,5 poäng och A 20 poäng.

Nöjdhet:

Rekommendationsgrad elever innebär en procentuell andel av eleverna i åk 4-9 som i vår årliga enkät från mars 2019 svarade 7-10 på vår 10-gradiga skala att de rekommenderar sin skola.

Rekommendationsgrad vårdnadshavare grundskola innebär en procentuell andel av vårdnadshavare med barn i förskoleklass till årskurs 9 som i vår årliga enkät från mars 2019 svarade 7-10 på vår 10-gradiga skala att de rekommenderar sitt barns skola.

Rekommendationsgrad vårdnadshavare förskola innebär en procentuell andel av vårdnadshavare med barn i förskolan som i vår årliga enkät från mars 2019 svarade 7-10 på vår 10-gradiga skala att de rekommenderar sitt barns förskola.

Värdegrundsresultat:

Trivsel elever: Andel elever i åk 4-9 som i vår årliga enkät från mars 2019 angett 7-10 på en 10-gradig skala att de trivs på sin skola.

Trygghet: Andel elever i åk 4-9 som i vår årliga enkät från mars 2019 angett 7-10 på en 10-gradig skala att de känner sig trygga på sin skola.

Senast uppdaterad: 2019-05-20