Om oss

Jorielskolan är en grundskola samt särskola för elever med neurologiska funktionsnedsättningar (CP-skador med mera). Vi bedriver grundskola, särskola (grundsärskola och träningsskola) samt förskoleklass. På Jorielskolan fokuserar vi på människans styrkor och förmågor. Vi strävar ständigt efter att hjälpa eleven att bli medveten om sina förutsättningar och möjligheter. På Jorielskolan fokuserar vi extra på våra två profiler: konduktiv pedagogik och kommunikation.

Konduktiv pedagogik

På Jorielskolan arbetar både konduktorer utbildade vid Petö-institutet i Ungern samt biträdande konduktorer. Konduktorerna samarbetar med klassansvarig pedagog, ämneslärare samt övriga skolpersonal. Liggande-, sittande-, finmotoriska- samt förflyttningsprogram innehåller många fysiska övningar, och det finns hela tiden en pedagogisk tanke bakom. Undervisningens huvudmål är att underlätta vardagliga situationer och att motivera eleven att ta egna initiativ.

Kommunikation

Elever med individuella kommunikationshjälpmedel förväntas använda dem aktivt under hela skoldagen med stöd av personal och ev. assistent. På skolan har flertalet elever någon form av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) som exempelvis ”mersignal”, konkreta föremål, teckenkommunikation, bildkartor med fotografier, PCS-bilder/Bliss (ofta PODD-inspirerande), auditiv scanning, pratknappar och kommunikationsapparater.  Alla kommunikationsinsatser utgår från elevens förutsättningar , där hänsyn tas till perception, motorik och kommunikationsutveckling. All personal arbetar med att stödja elevens kommunikationsutveckling under hela skoldagen genom att agera modell och genom att aktivt använda sig av elevens kommunikationshjälpmedel.

Jorielskolan startades 1999 på initiativ av två föräldrar som hade insett den konduktiva pedagogikens möjligheter för sina barns fysiska utveckling. De insåg att pedagogiken också ger eleven en tydligare självuppfattning/identitet och gör att eleven blir öppnare för annan kunskap, t ex läsinlärning. Skolan startades utifrån denna syn på den konduktiva och dess möjligheter för eleven. Skolans namn är sammansättningen av de elevernas namn – Joakim och Gabriel – Joriel.

Senast uppdaterad: 2016-11-22