Skolskjuts

 

 • Du ansöker om skolskjuts hos din kommun. Meddela skolan när beslut finns så hjälper vi till med bokning av tider.
 • Vid sjukdom avbokar vårdnadshavarna skolskjutsen i god tid innan.
 • Vid läkarbesök, Olmed, logopedbesök, fritidsaktiviteter m.m. så avbokar vårdnadshavarna skolskjutsen.
 • Vid ev. ändringar t.ex. korttidsvistelse, hämtningstid, lämningstid ska detta meddelas skolskjutsansvarig 1-2 veckor innan. Observera att ni inte själva ska ringa taxibolagen och ändra tider. Om ni inte får kontakt med skolskjutsansvarig så går det bra att någon annan från skolan gör ändringen.
 • Vid lov/studiedagar avbokas alla skolskjutsar automatiskt. De barn som är inskrivna på fritids lämnar sina tider till fritidsansvarig senast 3 veckor innan (lapp skickas ut).
 • Vid adressändring och annan större ändring måste ny skolskjutsansökan skickas in om du tillhör Utbildningsförvaltningen. Hör med er kommun vad som gäller för just er.
 • Vid alla nybokningar och ändringar måste vårdnadshavarna själva kontakta respektive taxibolag för att få veta hämtningstid vid hemmet. Skolan får ingen information om detta. Skolan skriver på beställningen när eleven ska vara på plats i skolan.
 • Oftast väntar skolskjutsen bara 5 minuter efter överenskommen tid och åker sedan vidare, gäller både från hemmet och skolan. Om eleven missar skolskjutsen från hemmet är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan.
 • På sista tiden så har skolskjutsen meddelat att de fått många ”bomkörningar”, att en del inte är på plats vid hämtning. Mycket viktigt att ni meddelar skolskjutsen om ni inte ska åka. Om detta missköts för mycket kan det ev. börja leda till indragen skolskjuts tyvärr.
 • Kom ihåg att om ni ringer och avbokar morgonturen men vill åka ifrån skolan som vanligt på em. så meddela detta tydligt till taxibolaget. Annars avbokas hela dagen.
 • Utbildningsförvaltningen samt vissa kommuner kräver att man skickar in en ny ansökan om skolskjuts inför varje läsår. Viktigt att du frågar din kommun vad som gäller,
 • Endast i förväg bestämda hjälpmedel samt ev extra assistenter får följa med i skolskjutsen. Detta för att planeringsansvariga för skolskjutsen planerar rutt och bilar efter denna information. Har ni inte beslut på att extra assistent eller skrymmande hjälpmedel får tas med så kan detta nekas av chauffören.

Det är er kommun/utbildningsförvaltningen som beslutar gällande skolskjuts och det är olika regler för olika kommuner. Gå gärna in på er kommuns hemsida, eller  ring er kommun om ni funderar över något.

 

Med vänlig hälsning

Maria Norlin, skolskjutsansvarig

maria.norlin@pysslingen.se

08 – 46 46 631

Senast uppdaterad: 2018-03-09