Välkommen till Juringe Skola

Juringe Skola är en fristående grundskola med integrerad förskola. Vi har 300 barn/elever från förskola till och med skolår 5.

Vår förskola består av fyra grupper Gul grupp, Röd grupp, Blå grupp samt
Grön grupp.
Skolan består av tre arbetslag, fördelade på tre korridorer, Hagen, Loftet och Russet.

Vi arbetar åldersintegrerat vilket innebär att det i varje skolarbetslag finns tre klasser, förskoleklass – årskurs 1, årskurs 2-3 samt årskurs 4-5.

Vi erbjuder skolbarnsomsorg för våra elever från förskoleklass till och med
årskurs 3.

Våra pedagoger är välutbildade och framåtsträvande. Vi har tolv undervisande lärare.

Förskole- och skolbyggnaden består av en huvudbyggnad och ett annex. I annexet finns Juringe Skolas restaurang där våra kockar tillagar maten på plats. Här finns även vår idrottshall och musikateljé.
Skolan har ljusa och luftiga lokaler och lilla- och stora gården har en stimulerande miljö som lockar till lek.

Vårt uppdrag
Att alla ska känna lika värde
Att alla blir bemötta med hänsyn och respekt.
Att alla ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande, värdera sitt arbete och bli medvetna om hur de lär sig.
Att arbetet i skolan ska kännas lustfyllt och utmanande

Motto
Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

Kontakta oss

Telefon 08-556 369 30

E-post juringeskola@pysslingen.se

Facebook Juringe Skolas Facebooksida

Rektor/förskolechef Eva-Lena Ring | 070-549 79 05

Här hittar du oss

Nyheter från Juringe Skola