Välkommen till Juringe Skola

Juringe Skola är en grundskola med integrerad förskola. Vi har 300 barn/elever från förskola till och med skolår 5 och vi erbjuder skolbarnomsorg från förskoleklass till årskurs 3. Vi har tolv undervisande lärare och våra pedagoger är välutbildade och framåtsträvande.

Våra lokaler
Förskole- och skolbyggnaden består av en huvudbyggnad och ett annex. I annexet finns Juringe Skolas restaurang där våra kockar tillagar maten på plats. Här finns även vår idrottshall och musikateljé.
Skolan har ljusa och luftiga lokaler och lilla- och stora gården har en stimulerande miljö som lockar till lek.

Vårt arbetssätt
Vår förskola består av fyra grupper Gul grupp, Röd grupp, Blå grupp samt Grön grupp. Skolan består av tre arbetslag, fördelade på tre korridorer, Hagen, Loftet och Russet.

Vi arbetar åldersintegrerat, vilket innebär att det i varje skolarbetslag finns tre klasser, förskoleklass – årskurs 1, årskurs 2-3 samt årskurs 4-5.

Vårt uppdrag

  • Att alla ska känna lika värde.
  • Att alla blir bemötta med hänsyn och respekt.
  • Att alla ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande, värdera sitt arbete och bli medvetna om hur de lär sig.
  • Att arbetet i skolan ska kännas lustfyllt och utmanande.

Vårt ledord
Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

Välkomna till oss i höst!

Kontakta oss

Telefon 08-556 369 30

E-post juringeskola@pysslingen.se

Facebook Juringe Skolas Facebooksida

Rektor/förskolechef Eva-Lena Ring | 070-549 79 05

Här hittar du oss

Nyheter från Juringe Skola