Förskola

 

 

 

 

 

Juringe Skolas förskola består av 50 barn fördelade på fyra barngrupper.

Gul grupp med 1-2 åringar.

Röd grupp med 3-åringar.

Blå grupp med 4-åringar

Grön grupp med 5-årngar.

De äldre barnen på förskolan är indelade i olika färggrupper. Färggrupperna är till för att dela in barnen i utvecklings- och aktivitetsgrupper. I utvecklingsgrupperna arbetar barnen i homogena åldersgrupper och i aktivitetsgrupperna väljer barnen aktiviteter utifrån intressen. Barnens dagar varvas därmed mellan styrda pedagogiska aktiviteter och barnens lust till lek och lärande.

Förskolans öppettider förläggs utifrån vårdnadshavarnas behov. I dagsläget håller förskolan öppet mellan kl. 06.30-17.30.

På förskolan vill vi skapa en bra lärandemiljö för alla barn i alla åldrar. Vi har skapat ”rum i rummen” där varje ämnesområde synliggjorts och barnen erbjuds olika pedagogiska material som ska utmana dem och inspirera till lek.

Vi arbetar tematiskt och utgår ifrån förskolans och skolans intresseområden. Temaområdena bestäms tillsammans med barnen och kan ske under kortare eller längre perioder. Under arbetets gång får vårdnadshavarna ta del av förskolans pedagogiska planeringar. Planeringarna skickas till hemmen varje vecka i form av veckobrev.

Vi värnar om vår fina närmiljö och förlägger gärna aktiviteter utomhus, till exempel går vi till skogen varje vecka.

På förskolan arbetar vi med viktiga värden så som kompromisslöst fokus på barnens bästa samt skapa goda lärarmiljöer för alla barn. Våra pedagoger är medforskande och ger ett respektfullt och professionellt bemötande gentemot både barn och vuxna.

Senast uppdaterad: 2018-08-16