Föräldraforum

Rektor inbjuder till föräldraforum tre gånger per läsår.

Föräldraforumet arbetar med utvecklingsfrågor som berör hela skolan.

Senast uppdaterad: 2019-10-23