Ställ ditt barn i kö

Välkommen att ställa ditt barn i kö till Juringe Skola!

Barn från vår förskola har förtur till vår förskoleklass/grundskola. Näst efter denna förtursgrund kommer syskonförtur respektive kötid, i enlighet med den övergripande policyn.

Ställ ditt barn i kö till vår förskola

Är barnet skrivet i Huddinge Kommun ska ansökan inte göras här utan via Huddinge Kommuns hemsida >>

Om barnet inte är skrivet i Huddinge Kommun görs ansökan via detta formulär: Kö till Juringe Skolas förskola >>

Ställ ditt barn i kö till vår förskoleklass eller grundskola

Oavsett om barnet är skrivet i Huddinge Kommun eller i någon annan kommun så görs ansökan via detta formulär: Kö till Juringe Skolas förskoleklass och grundskola >>

Antagningsrutiner och information om särskild kvot
Här kan du läsa mer om våra antagningsrutiner som vi använder oss av på vår enhet, där kan du även läsa mer om hur vi arbetar med antagning av nyanlända enligt särskild kvot.

 

Senast uppdaterad: 2017-02-21