Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 07.00-17.30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vi följer kommunens ramtider som är kl. 06.30-18.00 om det finns behov av barnomsorg. Vid behov kontakta nedstående kontaktperson.

Tidigare stängning

Vissa dagar har vi personalkonferens, vilket innebär att vi stänger tidigare eller öppnar senare än aviserad öppettider Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni Intendent Cathrine Löfstedt, senast 3 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier eller plats på en närliggande Pysslingförskola.

Under sommarveckorna 29,30 och 31 sammarbetar vi med Pysslingförskolorna i Solna Karolina, Agnesberg, Ulriksdal och Solrosen.

Stängda heldagar

3 dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni förskolechefen senast 3 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier eller plats på en närliggande Pysslingförskola.

Föräldraledig/arbetssökande

När du är föräldraledig eller arbetssökande får ditt barn vara i förskolan 30 timmar per vecka under skolans läsår. När skolan har lov får ditt barn vara på förskolan i 15 timmar per vecka. Med 30 timmar menas närvaro varje dag,  kl.9.00-15.00 och 15 timmar, då är det tisdag-torsdag 9.00-14.00 som gäller.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-21