Om vår inskolning

På Kadetten använder vi oss sedan några år av ”föräldraraktiv inskolning”, en modell som vi känner ger de bästa förutsättningarna för trygga barn och trygga föräldrar. Detta innebär att ni som föräldrar är med på förskolan hela dagen de tre första dagarna på inskolningen.

Tillsammans med pedagogerna deltar ni i verksamheten och i dagens alla rutiner vilket skapar kontinuitet och trygghet för både barn och föräldrar. Ert aktiva deltagande är viktigt, det ger barnen en bild av förskolan som rolig och trygg. Som föräldrar får ni en inblick era barns vardag på förskolan, och era barn får en trygg start på sin förskoletid tillsammans med sina föräldrar. Dessutom får pedagogerna möjlighet att lära känna barnen när de är som tryggast.

Mer information om hur vi planerar och genomför inskolningen får ni av förskolan i god tid innan er inskolning börjar.

Senast uppdaterad: 2017-03-14