Nyheter på Pysslingen

15/5-2019 Startade vi en ny tradition på  Pysslingen.

Tillsammans Springer vi Pyssling loppet och Bamse kom på besök.

Alla avdelningar springer i Kärnan parken och det delades ut medaljer och diplom efter.

Vi har lagt in detta i vår hälsovecka som är en årlig tradition på Landborgen Pysslingen.

 

Nu har vi introducerat Pyss och Ling!

Välkomna till oss!

 

När Pysslingen Förskolor förändrar sitt utseende är det för att spegla hur verksamheten ser ut idag.

Bakom det nya utseendet ligger ett arbete som gjorts tillsammans med medarbetare och vårdnadshavare. Resultatet är mer än ett nytt utseende, det är en överenskommelse om vilka vi är och vad vi tror på.

För ett år sedan påbörjade vi en intern förändringsresa för att förtydliga Pysslingen Förskolors roll och det samhällsvärde som vi bidrar med. Det formulerades i vårt syfte – utveckla de små och förändra det stora.

I mer än 30 år har Pysslingen Förskolor lett utvecklingen av svensk förskola. Därmed har vi varit drivande i att skapa den förskolemodell som idag beundras världen över. Modellen är tydligt kopplad till vårt kvalitetsarbete och omsorgsfullt lärande.

I samband med detta arbete har vi även fått två nya kompisar – Pyss & Ling som är Pysslingen Förskolors nya maskotar. Efter sommaren fick alla nya barn boken ”Pyss går till förskolan”. Boken är ett exempel på hur vi kommer att använda dem – för att skapa igenkänning och glädje i lärandet

Våra drygt 100 förskolor har det viktigaste uppdragen som finns – att ge era barn en trygg och stimulerande värld full av möjligheter!

Frågor och svar

Varför gör Pysslingen Förskolor ett varumärkesarbete?

Vi på Pysslingen Förskolor arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet, hitta nya metoder och verktyg, utmana gamla sanningar och tänka nytt. I detta arbete har vi känt ett behov av en gemensam plattform med tydliga värderingar. Viktiga mål i arbetet är barn som mår bra och utvecklas, stolta medarbetare och att vara en attraktiv arbetsplats.

Vad menas med varumärkesplattform?

Med en varumärkesplattform menar vi enkelt uttryckt vår identitet och “vilka vi är”. Den ger svar på vilka våra värderingar är och hur de genomsyrar verksamheten. Våra värderingar är till exempel tydligt kopplade till arbetet med kvalitet och ständig utveckling.

Hur har arbetet gått till?

Allt startade med ett grundligt bakgrundsarbete. Vi började med intervjuer och fokusgrupper med medarbetare, befintliga vårdnadshavare och vårdnadshavare som inte valt våra förskolor. Därefter följde ett flertal workshops där vi identifierade vad som kännetecknar oss. Vi pratade om värderingar och om varför vi väljer att gå till jobbet varje dag. Till sist hade vi tillsammans mejslat fram vår nya identitet och varumärkesplattform.

 

Pysslingen följer den nya läroplanen 

Nya reviderade läroplanen lpfö18  kan du läsa här. Följ länken (PDF)

reviderad läroplan

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-12-03