Välkommen till Lännersta Skola

Lännersta skola – den lilla skolan med det stora engagemanget

För plats på Lännersta skola HT2020, välkommen att anmäla ert intresse  här!

För besök eller mer information om plats i förskolklass- årskurs 5, kontakta oss gärna lannersta.skola@pysslingen.se

Vi finns i ett villaområde i Saltsjö-Boo i Nacka i närhet till skog och natur. Lännersta skola har funnits sedan 1998 och har ca 70 barn på förskolan och ca 280 elever i skolan. Vi ser det som en ynnest att få följa våra barn från förskola till år 5.

Vår vision är att alla elever ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi vet att det är viktigt att varje elev får möta engagerade lärare och pedagoger med goda ämneskunskaper, därför har vi ämneslärare redan från år 1. Ämnesbehörigheten hos oss är mycket hög. All undervisning och bedömning ansvaras av behörig pedagog med lärarexamen och legitimation. För att vidareutveckla och förstärka all undervisning träffas lärarna regelbundet i så kallade ämnesmöten. På det sättet möts våra elever av en stimulerande och lustfylld undervisning.

Vår vision är att alla elever ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

Vår vision

Ansvar, fokus och samarbete är viktiga ledord i vår dagliga verksamhet.

Kontakta oss

Telefon 08-55614630

E-post Lannersta.Skola@pysslingen.se

Facebook Lännersta Skolas Facebooksida

Rektor Petra Schotes | 0855614683, 0760757084

Här hittar du oss

Pysslingens strategier:

Nyheter från Lännersta Skola