Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Pysslingen Förskolor Lärkträdet

Förskolan Lärkträdet finner ni vid Värnhemstorget i centrala Malmö. Förskolan har tillgång till en stor gård, med ett varierat utbud av utmanande och roliga lekredskap, som vi njuter av varje dag. Vi har förmånen att vara belägen nära både Rörsjöparken och Ellstorpsparken vilket vi såklart nyttjar i vår verksamhet.

Hos oss går 75 barn i åldrarna 1-5 fördelade på fyra åldersblandade avdelningar. På Lärkträdet arbetar vi tematiskt och vårt tema väljs utifrån barnens intresse och behov. Respekt, inflytande och trygghet är Lärkträdets ledord.

Vi lägger fokus på lärande och omsorg i dagens alla moment och vi har både planerade pedagogiska aktiviteter och fri lek dagligen.

Den dagliga verksamheten ska genomsyras nyfikenhet och upptäckarglädje. Pedagogerna hittar lär-möjligheter genom att vara närvarande och stöttande. Barnen på Lärkträdets förskola uppmuntras att försöka hitta egna lösningar och att ta egna initiativ. Syftet med detta är att utveckla en självständighet och en god självkänsla hos varje barn genom att ge möjligheterna att få uppleva känslan att ”Jag kan”.

Varm välkomna till oss!

 


Förskolan Lärkträdet är en del av förskoleområde Malmö tillsammans med förskolorna Hattstugan, Limhamn, Stallmästaren, Vårberga. och Moroten


Anmäla frånvaro
Vid frånvaroanmälan av ert barn samt andra meddelanden kontakta ert barns avdelning via nedanstående telefonnummer:

Regnbågen 0761- 36 80 34
Spöket 0761- 36 82 15
Trollet 0761- 36 81 62
Draken 0761- 36 82 65

Har ni frågor som gäller köplats kontakta vår platsansvarig Klara Magnusson larktradet@pysslingen.se

Kontakta oss

Telefon 0730 55 61 59

E-post larktradet@pysslingen.se

Rektor Anna Ranff | 0730 55 61 59

Biträdande rektor Pernilla Burakovsky | 0761 00 32 19

Kvalitetsledare Annika Nilsson | 0703 23 55 92

Intendent Lina Berggren | 0702 95 81 18

Platsansvarig Klara Magnusson | 0722 33 59 43

Här hittar du oss

Inspirerande lärmiljö

Skapande

Mångfald

Nyheter från Pysslingen Förskolor Lärkträdet