Föräldraföreningen

Föräldraföreningen Lögarebergets Montessoriskola är en ideell förening för alla familjer med barn i Lögarebergets Montessoriskola. De verkar för att främja dialogen och sammanhållningen mellan skola och föräldrar. Tillsammans bildar de ett nätverk och de kan påverka hur skolan fungerar.

Föreningen arbetar kontinuerligt för att tiden på skolan ska bli så bra som möjligt.

Om du vill komma i kontakt med föräldraföreningen kan du mejla till styrelsen.logareberget@gmail.com eller gå in på föräldraföreningens Facebook-sida: Lögarebergets Montessoriskolas Föräldraförening.

Senast uppdaterad: 2018-11-19