Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Som ett steg i vår utveckling har vi bytt namn – från och med oktober har Maria Montessori-skolan blivit Montessori Mondial Lund.

Besök vår nya hemsida här!

Välkommen till Maria Montessori-skolan

En mindre skola för alla!

Vi är en liten och personlig F-9-skola där alla känner alla. Här får eleven arbetsro och inspiration att inhämta nya kunskaper. Eleverna på skolan tränar tidigt på att ta eget ansvar för sitt skolarbete, vilket är en värdefull färdighet vid fortsatta studier. Skolans verksamhet bygger på montessoripedagogiken och har en naturvetenskaplig profil.

Vi gör Lund lite bättre!

 

MM-skolans lekar

Som en del i elevhälsans förebyggande arbete finns skolans lekar samlade i en blogg som finns att läsa här: https://mmskolanslekar.wordpress.com/

Kontakta oss

Telefon 046-163040

E-post margaretha.eventhen@pysslingen.se

Facebook Maria Montessori-skolans Facebooksida

Rektor Margaretha Eventhén | 070-521 72 54

Här hittar du oss

Pysslingens strategier:

Strategi för bättre lärande i matematik

IT-strategi för bättre lärande

Fritidsstrategi för ökad måluppfyllelse

Läsa-skriva-räkna-garanti

Nyheter från Maria Montessori-skolan