Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna ser vi som mycket viktig. Alla som kommer till vår förskola ska få ett förtroendefullt och professionellt möte med våra pedagoger. Våra pedagoger ska alltid finnas tillgängliga och hälsa på dem som kommer till förskolan.

Vi vill att alla vårdnadshavare ska vara delaktiga i sitt barns förskola och vi bjuder in till föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal varje termin. Vi värdesätter vårdnadshavarnas tankar och synpunkter och både pedagoger och ledningsteam är alltid tillgängliga för ett samtal.

På våra föräldraråd bjuds vårdnadshavare in till ett möte med ledningsteamet och representanter ur personalen. Här lyfter vi aktuella frågor och funderingar kring utbildningen. Vi informerar även om vårt systematiska kvalitetsarbete.

Föräldrar ges även möjlighet att följa barnets lärande och utveckling på vår digitala plattform Tyra.

Vi har tagit fram ett informationsmaterial till er föräldrar kring regler och riktlinjer på vår  förskola. Här kan du läsa det.Välkommen till vår förskola

 

Senast uppdaterad: 2020-03-11