Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna ser vi som mycket viktig. Alla som kommer till vår förskola ska få ett förtroendefullt och professionellt möte med våra pedagoger. Våra pedagoger ska alltid finnas tillgängliga och hälsa på dem som kommer till förskolan. Vi vill att alla vårdnadshavare ska vara delaktiga i sitt barns förskola och vi bjuder in till möten, förskoleråd och utvecklingssamtal. Vi värdesätter vårdnadshavarnas tankar och synpunkter och både pedagoger och ledningsteam är alltid tillgängliga för ett samtal.

På förskolan finns ett förskoleråd. Här har vårdnadshavare och pedagoger möjligheter att ta upp frågor rörande verksamheten. Rådet är öppet vilket innebär att representanter, men också intresserade vårdnadshavare är välkomna. I rådet ingår även platsansvarig och rektor.

Vi har tagit fram ett informationsmaterial till er föräldrar kring regler och riktlinjer på vår förskola. Här kan du läsa mer!

Senast uppdaterad: 2019-11-26