Vår profil

För oss på Moroten är barnens lek, fantasi, utforskande och lärande det viktigaste.
Vi delar ofta upp oss i mindre grupper, i projekt och lek, för att kunna följa varje barns utveckling och lärande.

För oss är det viktigt att ha en bra balans på dagen. Vilan är viktig, även de äldre barnen vilar ca. 30 min med en saga.

Vi värnar om våra traditioner och firar påsk, nationaldagen, midsommar, Lucia och Jul.

Senast uppdaterad: 2019-11-26