Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Nacka Strands Skola

Om Nacka Strands Skola & Förskola

Förskolan Nacka Strand startades 1995 och skolan kom till 2005. På skolan går i dag cirka 80 elever fördelade på fyra klasser – förskoleklass, åk 1, åk 2 samt åk 3. I förskolans fem basgrupper har vi i nuläget drygt 90 barn. Vi har glädjen att få följa våra barn från 1-10 år. Grupperna är åldershomogena men vi arbetar åldersblandat både på förskola, skola och fritids. På skolan har vi en gång i månaden Tillsammansdagar. Det innebär att vi har olika temadagar i åldersblandade grupper. På fritids möts eleverna i grupper utifrån vald aktivitet.

 

Vår styrka är att vi är en liten enhet där vi har möjlighet att mötas alla tillsammans. Det skapar trygghet för barnen och eleverna att vara bekant med hela skola och all dess personal. Barn och elever får växa i sitt lärande och i sin personliga utveckling.

 

Förskolan ligger i en röd enplansbyggnad på Jakobsdalsvägen 2 med utsikt över Stockholms inlopp. Tomten runt förskolan är indelad i olika gårdar för äldre och yngre barn. Redan utanför grinden börjar äventyrsparken.

 

Skolan har sina lokaler på Jakobsdalsvägen 19, mittemot vår förskola. Vi finns mitt i, och emellan, områdena Nacka Strand och Jarlaberg. Vi har förmånen att ha nära till vacker natur med berg, skog, äng, vatten samt park med lekanläggningar och en fotbollsplan. Vi ligger centralt och har lätt att ta oss till Dieselverkstan, Nacka simhall och olika idrottsanläggningar. Dessutom har vi nära till Stockholm och hela det kulturutbud som finns där.

 

 

 

Kontakta oss

Telefon 08-714 39 39

E-post nackastrand@pysslingen.se

Facebook Nacka Strands Skolas Facebooksida

Rektor Anna Grimlund

Administratör Anna Erlandsson måndagar-torsdagar kl 9:00-14:00

Öppettider 6:30-18:00

Här hittar du oss

Kvalitetsarbetet

Förskolan

Öppen visning