Fritidshemmet

Vår fritidshemsverksamhet är öppen för alla elever, från förskoleklass till åk 3. Vårt mål är att ge eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Vår verksamhet bygger på läroplanen. Vi erbjuder olika aktiviteter och vistas varje dag utomhus i vårt närområde, till exempel i parken vid Jarlaberg. Eleverna ges stor möjlighet att själva välja vad de vill göra. Vi erbjuder utrymme till leka, spel av olika slag, lego med mera och lägger stort fokus på att träna barnen i att ta eget ansvar. Våra engagerade pedagoger jobbar för att alla ska känna sig trygga och trivas.

Senast uppdaterad: 2020-05-19