Bibliotek

Skolbibliotek har huvudfokus på ökad läslust. Det är ett mysigt och lugnt rum där man lånar böcker, ta det lugnt och läser. Eleverna i åk 3 delger övriga elever boktips genom bokrecensioner. Läsning är mycket viktig grund för det fortsatta lärandet och därför har vi även vår Läsa-skriva-räkna garanti.

Senast uppdaterad: 2018-12-18