Om oss

Välkommen till Nacka Strands Skola
Förskolan Nacka Strand startades 1995 och skolan kom till 2005. På skolan går i dag 97 barn fördelade på fyra klasser – förskoleklass, år 1, år 2 samt år 3. I förskolans fem basgrupper har vi i nuläget totalt 83 barn. Vi har glädjen att få följa våra barn från 1-10 år. Grupperna är åldershomogena men vi arbetar åldersblandat både på förskola, skola och fritids. På skolan har vi en gång i månaden Tillsammansdagar. Det innebär att vi har olika temadagar i åldersblandade grupper. På fritids möts eleverna i grupper utifrån vald aktivitet.

Vår styrka är att vi är en liten enhet där vi har möjlighet att mötas alla tillsammans. Det skapar trygghet för barnen och eleverna att vara bekant med hela skola och all dess personal.

Förskolan ligger i en röd enplansbyggnad på Jakobsdalsvägen 2 med utsikt över Stockholms inlopp. Tomten runt förskolan är indelad i olika gårdar för äldre och yngre barn. Redan utanför grinden börjar äventyrsparken.

Skolan har sina lokaler på bottenvåningen samt plan 2 på Jakobsdalsvägen 19, mitt emot vår förskola. Vi finns mitt i, och emellan, områdena Nacka Strand och Jarlaberg. Vi har förmånen att ha nära till vacker natur med berg, skog, äng, vatten samt park med lekanläggningar och en fotbollsplan. Vi ligger centralt och har lätt att ta oss till Dieselverkstan, Nacka simhall och olika idrottsanläggningar. Dessutom har vi nära till Stockholm och hela det kulturutbud som finns där.

Pysslingens viktiga värden
Pysslingen utvecklar talanger för livets upptäcktsresa! Vi har kompromisslöst fokus på elevernas bästa. I vårt arbete ser vi varje enskild elev och ger dem utmaningar på individnivå. Vi värnar om mångfalden genom att ta fram alla olika kompetenser och uppmuntra till nya pedagogiska tillvägagångssätt. Vi delar en gemensam referensram, men vi är alla olika och ser det som en stor tillgång. Som Pysslingenhet är mötet viktigt hos oss, alla barn ska känna sig sedda och betydelsefulla i vår skola. Var och en ska känna att de möts på ett personligt och engagerat sätt, att vi tar till vara deras intressen och ger dem utmaningar och möjligheter utifrån var de befinner sig.

 

Senast uppdaterad: 2017-03-30