Föräldraråd

Föräldrarådet består av en representant per barngrupp på förskolan och en representant per klass på skolan. Vi träffas tre gånger per termin för att föra dialog kring kvalitets- och utvecklingsarbetet i verksamheten. Representanterna stöttar skolledningen i att se verksamheten från ett helikopterperspektiv och analyserar till  exempel kundundersökningar på ett djupare plan.

Datum för föräldraråd läsåret 19/20:

16/9

22/10

20/11

3/2

18/3

21/4

 

Vi ses i skolans personalrum – varmt välkommen!

 

 

Senast uppdaterad: 2019-09-03