Föräldraråd

Föräldrarådet består av en representant per barngrupp på förskolan och en representant per klass på skolan. Vi träffas tre gånger per termin för att föra dialog kring kvalitets- och utvecklingsarbetet i verksamheten. Representanterna stöttar skolledningen i att se verksamheten från ett helikopterperspektiv och analyserar till  exempel kundundersökningar på ett djupare plan.

Datum för föräldraråd läsåret 18/19:

Onsdag 24 oktober kl. 08:15-9.00
Torsdag 29 november kl. 08:15-9.00
Tisdag 12 februari kl 08:15-9:00
Onsdag 20 mars kl 08:15-9:00
Torsdag 25 april kl. 08:15-9.00

Vi ses i skolans personalrum – varmt välkommen!

 

 

Senast uppdaterad: 2018-10-17