Organisation läsåret 20/21

Nacka Strands Skolas ledning utgörs av Rektor samt Förskolechef Anna Grimlund.

Skolans administratör Anna Erlandsson sitter på Expeditionen måndag till fredag kl 9-13

På skoldelen finns en teamledare för lärarna och en för pedagogerna på fritids.

På förskolan arbetar man i tre team; Kludden, Storholmen och Skäret med en teamledare för samtliga.

 

Senast uppdaterad: 2020-05-14