Organisation läsåret 18/19

Nacka Strands Skolas ledning utgörs av Rektor samt Förskolechef Anna Grimlund.

Skolans administratör sitter på Expeditionen.

På skoldelen finns en teamledare för lärarna och en för pedagogerna på fritids.

På förskolan arbetar man i tre team; Kludden, Storholmen och Skäret med en teamledare för samtliga.

 

Senast uppdaterad: 2018-09-17