Föräldraledig förskolan

Vårdnadshavare som har barn på Nacka Strands förskola och är föräldraledig med syskon har rätt till en vistelsetid på 25 timmar/vecka. Man kan välja att fördela timmarna enligt följande:
– Måndag till fredag kl.9 -14
– Måndag till torsdag kl.8.45 -15

Mycket viktigt att vårdnadshavare registrerar alla ändringar i vistelsetid i god tid i Nacka24!
Klicka på länken för mer information:

Barnomsorg Nacka kommun

Senast uppdaterad: 2016-04-14