Föräldraråd

Föräldrasamverkan.
Föräldrarådet, tidigare skolråd, träffas vid ett antal tillfällen per termin för att diskutera och samtala om saker som rör skolan och förskolan. Föräldrar från förskola och skola är representerade och skolledningen, vanligtvis rektor, håller i mötet. Några dagar innan mötet skickas dagordning ut och minnesanteckningar från mötet skickas ut till alla vårdnadshavare via Schoolsoft.

Aktuella datum för samråd finner ni i vårt kalendarium.

Senast uppdaterad: 2017-03-30