Höstterminen har börjat

Höstens skolstart har fungerat bra.Elever verkar positiva till ett nytt läsår och våra nya elever ser ut att ha funnit sig tillrätta. Under vecka 35 drar vi igång med skolan val och elevens val. Utbudet är rätt omfattande och det kan ha varit svårt för många att bestämma sig, man vill ju vara med om så mycket. Det blir intressant med enutvärdering före höstlovet och då få veta hur valen har upplevts.

Så snart alla elevdatorer och Ipad’s är klara dvs efter att IT-teknikern har märkt och registrerat dem samt att kontrakten är godkända och påskrivna kommer år 7 och år 9 att få låna var sin bärbar dator med tillbehör och år 8 kommer att få låna var sin Ipad med tillbehör. Att låna betyder att man ansvarar för datorn/Ipad så länge man går på skolan, när man slutar återlämnas den till skolan.

Skolan saknar ju en egen matsal tillika samlingssal, detta är ett bekymmer.Men under hösten rustar fastighetsägaren och bygger om nedre våningsplani flygeldelen och där får vi bl.a en matsal/samlingssal. Då kan alla gå viaB-trapphuset in till matsalen.

Avslutningsvis vill jag hälsa alla föräldrarepresentanter (en per klass) VÄLKOMMEN till det första FÖRÄLDRARÅDETDen 25/9-12 klockan 18.00-19.30.

Vi sitter i personalrummet, ingång B (närmast järnvägen).

/Britt-Inger Snäll, rektor.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*