Information till dig som är förälder till barn i Pysslingen för- och grundskolor, Norrskenet.

Bästa förälder,

Inom kort kommer du bli ombedd att delta i vår årliga föräldraenkät. Syftet är att följa upp vad du som förälder tycker fungerar bra och vad som behöver förbättras på ditt barns förskola/skola.

Enkäten pågår under vecka 4-7 (20 januari – 16 februari) och vi skulle uppskatta mycket om du tog dig tid att besvara den. Dina synpunkter är mycket värdefulla i vår strävan att utveckla verksamheten ytterligare!

Resultaten från undersökningen kommer att sammanställas och analyseras på varje förskola och grundskola, och också ur ett gemensamt verksamhetsperspektiv. Detta utgör värdefullt underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete, och i vår strävan att alltid förbättra kvaliteten i vårt arbete med våra barn och ungdomar.

 

Så här svarar du på enkäten:

Antingen får du enkäten direkt i ett e-mail, eller i form av en länk samt inloggningsuppgifter från ditt barns förskola/skola. En enkät per barn besvaras.

Föräldraenkäten genomförs i samarbete med Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör garanterar att alla svar behandlas konfidentiellt och ingen på skolan har tillgång till uppgifter om som svarat vad. Du kan läsa mer om Markör på deras hemsida: http://www.markor.se.

 

Varmt tack på förhand för att du tar dig tid att besvara föräldraenkäten!

Med vänlig hälsning,

Anna-Karin Crutze, Verksamhetschef


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*