EU-projekt för Norrskenet i Boden

Under kommande 3 år deltar Norrskenet i Boden, som enda skola från Sverige, i ett EU-finansierat projekt från Erasmus. Deltagande länder är förutom vi: Polen, Tjeckien, Bulgarien, Spanien, England och Lettland. Titeln för projektet är   Learning without limits” och handlar om hur lärandet inte skall begränsas av geografiska eller sociala skillnader hos barn. Det blir spännande resor, mellan länderna och utbyte av  erfarenheter för såväl elever som personal. Vi berättar mera via vår hemsida. Flik : EU-projekt.

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*