I historiens fotspår

I slutet av april gjorde tio elever från årskurs nio och tre lärare från Norrskenets Friskola en studieresa till Krakow i tre dagar för att besöka Auschwitz och Auschwitz-Birkenau. Resan finansierades av skolan med stöd av EU-bidrag. Under de kommande två åren kommer fler elever att få möjlighet att resa ut i Europa tack vare det EU-projekt Norrskenets Friskola deltar i. Det är ett tillfälle att lära känna andra länders kulturer och minska klyftan mellan gränserna.
Eleverna har under våren arbetat om första- och andra världskriget. Detta har lett till frågor och tankar bland eleverna och en studieresa till ett före detta koncentrationsläger efterfrågades. Intresserade elever fick skriva en ansökan och motivera varför just de skulle få åka.

Lena Rullander, lärare på skolan och ansvarig för resan, tycker att det är viktigt att alla får information om den massutrotning nazisterna genomförde under andra världskriget. Hon anser att den här resan har varit viktig för eleverna och för hela skolan då den har ökat förståelsen för de utsatta.

På den andra dagen åkte gruppen först till Auschwitz där en guidad tur väntade. I många av tegelhusen i Auschwitz finns det idag glasmontrar fyllda med fotografier och föremål från lägrets tid för att illustrera den utrotning som skedde för över 70 år sedan. Vi i gruppen fick även se de byggnader där medicinska experiment på människor utfördes, gamla fängelseceller där fångar torterades och SS:s kontor men också många andra saker och delar av lägret.
Därefter åkte vi vidare till Auschwitz-Birkenau där den guidade turen fortsatte. Vi fick bland annat se de förstörda gaskamrarna, de oisolerade och undermåliga sovbarackerna och den lilla damm som rymmer nästan en miljon människors aska.

Efter att ha deltagit på den här resan funderar jag över hur något så hemskt kunde ske utan att omvärlden visste om det. Efter ett turbolent år inom den svenska politiken är det viktigare än någonsin att uppmärksamma och bekämpa de orättvisor och den förföljelse vissa människor utsätts för än idag. Det har varit en resa som jag kommer att dela med mig av så mycket jag kan.

Så som våra lärare alltid säger på historialektionerna, ”den som förnekar historien kommer att tvingas återuppleva den”.

Siri Kjerrulf
Elev på skolan

 

 

1 - Tyst, gråkallt väder förstärkte budskapet, ”Arbete ger frihet”.

1 – Tyst, gråkallt väder förstärkte budskapet, ”Arbete ger frihet”.

 

2 - Elever och lärare från Norrskenets friskola besöker Auschwitz.

2 – Elever och lärare från Norrskenets friskola besöker Auschwitz.

 

3 - Proteser och kryckor som nazisterna tog från lägerfångar bakom glasmonter i Auschwitz.

3 – Proteser och kryckor som nazisterna tog från lägerfångar bakom glasmonter i Auschwitz.

 

 

4 - Vårblommor och fågelkvitter kan inte dölja känslan av obehag som dröjer sig kvar på Birkenau.

4 – Vårblommor och fågelkvitter kan inte dölja känslan av obehag som dröjer sig kvar på Birkenau.

5 - Tomma britsar och kalla stengolv i en av de många sovbarackerna för lägerfångar.

5 – Tomma britsar och kalla stengolv i en av de många sovbarackerna för lägerfångar.

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*