Examen för Erasmus + – ” Learning without limits”

Examen för Erasmus + – ” Learning without limits”

Under åren 2014-2017 har Norrskenets skola I Boden deltagit I ett EU-projekt tillsammans med 6 andra skolor/länder. Temat för projektet har varit  ”Learning without limits” och handlar om hur lärandet kan se ut beroende på var man växt upp i Europa.  Hur skiljer sig lärandet ut beroende på geografiska och sociala skillnader….eller finns det kanske fler likheter än skillnader?

Förutom Norrskenet i Boden, Sverige har skolor i följande länder deltagit:

Lettland, Polen, England, Bulgarien, Spanien och Tjeckien. Under dessa 3  projektår har sammanlagt 60 elever från Norrskenet fått delta i resor till våra samarbetsländer. Varje resa har haft ett tema, som man sedan haft aktiviteter kring. Det har varit:

  • Lekens betydelse( Lettland)
  • Idrottens betydelse för inlärning? ( Polen). Här ingick givetvis ett besök i Auschwitz.
  • IT i undervisningen ( Spanien)
  • Europa som arbetsplats? Se möjligheterna ( Bulgarien)
  • Integration och en inkluderande skola( Tjeckien)

Träffarna i Sverige och England har varit enbart för pedagogerna, där man t ex tagit del av vad forskningen säger, fått föreläsningar och work-shops kring ovanstående teman. Eleverna har fått ta del av ländernas olika skolor och kulturer, fått göra studiebesök och annat som värdlandet valt att visa. Förutom detta kanske det viktigaste av allt….att skapa band mellan ungdomar, skolor och länder i Europa. Totalt beviljades skolan 500 000;- så eleverna har inte bekostat något själva.

Lena Rullander, projektansvarig lärare på Norrskenet i Boden säger: ”Målet har också varit att skapa förståelse för varandra och för de olikheter som vi växer upp i. Det vi inte känner till leder och till rädsla, som i sin tur kan övergå i aggressivitet och inskränkta tankar. Det är väl inte ett sådant samhälle vi vill ha? Nu har 60 elever i Boden knutit band i Europa och det är sådan här små steg som kan leda till en bättre förståelse för varandra. Det roliga är ändå att konstatera att vi trots allt hittar fler likheter än skillnader oss emellan”. Vi lärare har också hittat varandra och har faktiskt redan gjort en ny Eu-ansökan för ett projekt där matematikundervisningen i de olika länderna ska belysas. Om denna ansökan beviljas får vi snart veta. Spännande! Vi rekommenderar verkligen andra skolor att söka pengar ur de fonder som finns. Det är så utvecklande både för individ och skola att vidga sina vyer lite.”

Lena Rullander

Norrskenet Boden

____________________________________________________________________________________________

Elevröster om projektet

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Gannica- Lettland Det bästa med resan var att man kom de man åkte med så nära, och blev vänner för livet. Jag upptäckte att svenskar är så bra på engelska om man jämför med de andra länderna, förutom England då förstås. Roligaste minnet var när det var midsommarafton och vi fick visa de andra länderna hur/ vad svensk midsommar är. Intressant att förstå att vi alla är lika även om vi har olika bakgrunder och kommer från olika delar av Europa. Det var ett minne för livet!

 

 

 

 

 

 

 

 

2/David- Polen Allt var så roligt, det bästa var att lära känna elever från andra länder. Det var intressant med saltgruvan och studiebesök, men även bussresorna dit, för då sjöng vi och tjoade med varandra. Roligaste minnet var när vi hade idrottstemadagen då jag föll på fotbollen och alla skrattade och det var helt ok. Sedan blev jag duktigare på engelska också.

 

 

 

 

 

 

 

 

3/Olivia, Nathalie, Lina- Bulgarien Det bästa var hotellkvällarna när man umgicks. Kul att få se Sofia och Pernik, se all kultur, sightseeing. Vi upptäckte hur bra vi är på engelska och att vi är ganska modiga, och så blev man lite småkär också.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*