AcadeMedias riktlinjer om coronaviruset

Viktig information med anledning av coronaviruset

 

Hej,

Tidigare idag ändrade Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i Sverige från måttlig till mycket hög. Den rekommendation som nu ges är att alla som har luftvägssymtom (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Detta borde egentligen inte betyda så stor skillnad mot normalläge, är man sjuk ska man vara hemma, är man frisk går man till jobbet eller skolan. Vi vet ju dock alla att vår gräns för när vi tycker att vi ska stanna hemma ibland kan vara lite för hög. Vi går till jobbet eller till skolan ändå med både snuva och hosta.

Med anledning av den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten vill vi uppmana alla som har luftvägssymtom att inte gå till skolan, eller till jobbet, förrän symtomen är helt borta. Ni som stannar hemma ska sjukanmäla er på samma sätt som vanligt.

Alla medarbetare på våra enheter kommer framöver att ha förhöjd vaksamhet när det gäller barn och elever som kommer till förskolan/skolan med symtom. Sker det ska de kontakta vårdnadshavare för hämtning om bedömningen är att barnet uppvisar symtom. Elever som normalt går hem själva kommer att skickas hem efter att vårdnadshavare informerats.

Här är länken till Folkhälsomyndighetens information:https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samha…

Hör gärna av dig om du har några frågor. Du kan också höra av dig till Paula Hammerskog, AcadeMedias Trygghetsdirektör.paula.hammerskog@academedia.se, 0733348750. Räkna dock med viss väntetid på svar, det är många som söker kontakt nu.

//Lena Lasu

https://utbildning.academedia.se/2020/02/27/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/

https://medarbetare.academedia.se/for-ditt-arbete/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/

 

Folkhälsomyndigheternas frågor och svar finns här.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*