Film om distansundervisning

AcadeMedia Academy har producerat en film som förklarar vad distansundervisning innebär. Filmen riktar sig till vårdnadshavare på de skolor (främst gymnasiet i dagsläget) där vi sedan en vecka tillbaka infört distansundervisning på grund av coronaviruset. Filmen är den första i en serie med handfasta råd för hur både elever och vårdnadshavare ska hantera den nya situationen med distansundervisning. De grundskolor som delvis infört distansundervisning i de högre årskurserna på grund av hög sjukfrånvaro bland lärare kan med fördel också dela denna film på era Facebook-sidor.

Filmen ligger på Youtube och kan delas med denna länk: https://youtu.be/trxIv2oiqcY

Filmen är även publicerad på AcadeMedias hemsida i form av en nyhet med handfasta råd till alla berörda: https://utbildning.academedia.se/2020/03/21/ny-film-om-fjarr-och-distansundervisning-for-foraldrar/


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*