Elevolycksfallsförsäkring

AcadeMedia byter försäkringsbolag

Från den 1 januari 2018 har vi Folksam istället för IF som försäkringsgivare för elevolycksfall.

Försäkringsvillkoren är i stort sett desamma men skadeanmälan görs nu till Folksam.

Försäkringsbesked

Senast uppdaterad: 2018-01-30