Hälsa

 

Hälsa och välmående är viktigt för förmågan att ta till sig ny kunskap. Hos oss på Norrskenet ser vi till varje elevs behov och vi månar om att alla ska må bra såväl fysiskt och psykiskt som socialt. Det ger de bästa förutsättningarna för kunskapsutveckling.

Vi anser att skolmåltiden är en viktig del av elevens dag där personalen sitter med i skolmatsalen och vi får tid att umgås. Vi har en varierad och näringsrik skolmatsedel som ska se till att ge den energi eleverna behöver för ett aktivt levnadssätt. I elevfiket kan du komplettera skolmåltiden med frukt eller smörgås. Vi anser också att godis och läsk inte är lämpligt i skolan för att du ska orka med skoldagen.

Vårt elevhälsoteam jobbar tillsammans med all personal förebyggande med trygghet och värdegrund så att alla ska känna sig värdefulla och trivas i skolan.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-24