Idrott

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. På Norrskenet anser vi att Idrott och Hälsa har stor betydelse för välmående och gynnar kunskapsutvecklingen – detta i linje med forskning och beprövad erfarenhet. Idrotten bidrar till hälsa, social utveckling, målmedvetenhet, uthållighet och motivation. Detta ger i sin tur goda effekter på kunskapsutvecklingen.

Vi har tillgång till idrottshallar som Hildursborg, Boden Arena, Björknäshallen och uteplaner i samband med dessa. Eleverna får orientera och åka skidor i skogsmiljö i Paglaområdet. Friluftsdagar med både inomhus- och utomhusaktiviteter arrangeras ca 3 gånger/termin. Närheten till Nordpoolen gör att de enkelt kan ta sig till simundervisningen som sker minst ett par gånger/termin.

Vi ger en bra grund för livslångt idrotts/hälsointresse.

Senast uppdaterad: 2017-12-07