Svenska

Svenskämnet är ett spännande ämne där vi jobbar varierat med att utveckla elevernas förmågor att läsa, skriva och tala. Vi vill stimulera eleverna att läsa mer då ökad läsförståelse ger positiv effekt på alla skolämnen. Läsning utvecklar även elevernas skriftliga förmåga att uttrycka sig.

Dagens samhälle ställer stora krav på att göra sin röst hörd i olika sammanhang. Vi tränar särskilt mycket på detta genom att eleverna får öva på olika muntliga presentationer och diskussioner.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-07