Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Nyköpings Friskola

Nyköpings Friskola – den lite mindre skolan i stan där vi kombinerar kunskapsfokus med personligt bemötande i trygg miljö. Vi är en helt vanlig skola, utan speciell inriktning, men med lärande i världsklass! Hos oss har eleven möjlighet att gå på samma skola från förskoleklass upp till årskurs nio. Det skapar kontinuitet och trygghet, vilket stärker både självkänsla och kunskapsutveckling. Vi finns på Strindbergsgatan 13 (F-åk 5) och Östra Kyrkogatan 20 (åk 6-9).

I ett ständigt och pågående arbete  skapar vi en positiv, tillgänglig lärmiljö där eleven strävar efter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen förutsättning och förmåga. Med höga förväntningar och möjligheter att prova olika arbetssätt utvecklar vi våra elevers förmågor och kunskaper så att de är väl rustade för framtiden i en föränderlig värld. Vi betonar vikten av att eleven själv förstår sin del i sitt eget lärande vilket vi från förskoleklass genom hela grundskolan kan driva med en röd tråd i undervisning och material. Våra kompetenta lärare har en stark övertygelse att eleven kan och tillsammans jobbar vi mot våra mål.

Med tydlighet, hjärta och hjärna skapar vi en personlig skola där eleven ska känna sig  trygg, bli sedd och ges ett lustfyllt lärande. På Nyköpings Friskola har vi därför ett stort fokus på det främjande och förebyggande elevhälsoarbete där vi arbetar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete och vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt.

 

 

Kontakta oss

Telefon 0155-256440

E-post nykopings.friskola@pysslingen.se

Facebook Nyköpings Friskolas Facebooksida

Rektor Lotta Bartosch | 0155-256441 alt. 072-517 2842

Bitr. rektor Anna Grenryd I 0155-256442 alt. 072-561 1365

Fritids  I 0155-256443 alt. 070-247 6175

Kurator | 0155-256446

Skolsköterska | 0155-256447

Här hittar du oss

Nyheter från Nyköpings Friskola