Välkommen till Pysslingen Förskolor Orren

Förskolan Orren ligger i Brandbergen i Haninge. Orren har sex avdelningar varav en utegrupp, Trolladan, som har sin verksamhet i Tyresta By. Förskolan har en stor gård med naturområde som inbjuder till lek, utforskande och lärande. På Orren skapar vi en trygg och utvecklande miljö för alla barn, vi tänker att lärandet sker bäst när det är stimulerande och roligt. Därför fångar vi upp det barnen är nyfikna och intresserade av här och nu. Orren kännetecknas av fokus på barnens bästa, ett omsorgsfullt lärande, respektfullt och engagerat bemötande samt allas lika värde. I vårt eget kök tillagar vår kock god, varierad och näringsrik mat och alltid med grönsaker, sallad och frukt. 

Välkommen att söka till Pysslingförskolan Orren!


Orren ingår i förskoleområde Haninge tillsammans med förskolorna Lärkan, Björken, Baldersro.

Uppe till höger kan ni ta del av vår webbsida på andra språk.

Kontakta oss

Telefon 08-556 509 77

E-post orren@pysslingen.se

Facebook Orrens Facebooksida

Förskolechef Ingela Lillieborg | 070-715 64 80

Biträdande förskolechef Jessica Wingenfeldt | 072-504 04 61

Utvecklingschef Caroline Lindfors | 070-255 50 73

Intendent Annika Attmarsson, Köansvarig | 070-191 32 11

Här hittar du oss

Tips och råd till dig som vårdnadshavare:

Nyheter från Pysslingen Förskolor Orren