Välkommen till Parkskolan

Här kan barn och elever gå i förskola upp till åk 5.
Parkskolan är, enligt eleverna själva: ”den lilla trygga skolan där alla känner alla”.

Våra åldersintegrerade klasser och den självklara närheten och samarbetet mellan förskola och skola ger de bästa förutsättningarna för en trygg miljö där lärande och lek får vara i fokus. Förskolans fyra hemvister samarbetar så att alla barn är trygga överallt och med all personal, men utmanar och inspirerar också varandra till att, tillsammans med barnen, skapa och utveckla stimulerande lärmiljöer.

Vår utepedagogiska profil garanterar att alla barn och elever på skolan får daglig möjlighet att lära i olika miljöer både inomhus och utomhus och med alla sinnen.

Både kropp och knopp stimuleras på Parkskolan! 

Vi följer noga varje elevs kunskapsutveckling och använder vår gemensamma kompetens och erfarenhet. Vi vill skapa undervisning och miljöer som ger varje elev bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas.

Välkommen till oss i höst!

FJÄRRKONTROLLEN  – tillfällig hemsida under Coronakrisen!
Här hittar du skoluppgifter för distansundervisning

 

Kontakta oss

Telefon 08-594 218 90

E-post parkskolan@pysslingen.se

Facebook Parkskolans Facebooksida

Rektor Ingela Netz | 08-530 673 40

Skolans administration Carina Nilsson-Sell | 08-594 218 90

Rektor Mattias Paul | 08-594 218 91

Här hittar du oss

Nyheter från Parkskolan