Fritids

IMG_1461Fritids är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande – inom Pysslingen kallar vi det för ”heldagslärande”.
På Parkskolans fritidshem jobbar Amanda, Annika, Christer, Ante, Britt-Marie, Henke, Malin, Okan, Lisa, Martina och Peter.

Tillsammans med förskoleklass och skola bildar vi en helhet, där vi i verksamheten kan möta varje enskilt barn och hela gruppen tillsammans.
Vi arbetar för att ge alla barn på fritidshemmet en lustfylld fritid, där barnen blir sedda, kan påverka vilka aktiviteter vi gör men också utmanas att pröva nya saker.

Vi har en Fritidsklubb (”Clubben”) för våra äldsta elever (åk 4-5). Med en egen lokal i källaren med plats för både pingis, soffhäng och spel, hoppas vi att kunna erbjuda en verksamhet som möter önskemål och behov hos eleverna.

Fritids jobbar med värdegrund, relationer, kommunikation och problemlösning genom lek och aktiviteter, och barnen får både fördjupa sig i sånt som de är intresserade av och träna sin sociala kompetens och sitt samspel med andra. Fritids håller till i samma lokaler som skolverksamheten, och tillbringar mycket tid utomhus; både på vår egen gård eller i närområdet men också på lite längre utflykter.

IMG_2181
Lillfritids: Höken, Vråken och Örnen (åk F-1).

Här jobbar Annika, Amanda, Ante, Malin och Peter.
Samordnare: Annika Åkerstedt: annika.akerstedt@pysslingen.se
Tel: 08-530 673 42

Storfritids: Hägern, Svanen, Tranan (åk 2-3)
(åk 2-5).

Här jobbar Britt-Marie, Henke, Lisa och Okan.
Samordnare: Martina Karlsson: martina.karlsson@pysslingen.se
Tel: 08-530 673 41

Clubben: Falken, Tjädern, Uggland (åk 4-5)

Här jobbar Martina och Christer.
Samordnare: Martina Karlsson: martina.karlsson@pysslingen.se
Tel: 08-530 673 41

Veckoplaneringar för fritidsverksamheten hittar du i Schoolsoft och på anslagstavlorna i hallarna på plan 1 och 2.

Vistelsetid på fritids för barn vars föräldrar är föräldralediga med yngre syskon:

För elev som har plats i fritidshem upphör platsen 30 dagar efter syskons födelse. Kontakta oss för ansökan om vistelsetid under resten av föräldraledigheten.

Föräldraledig med barn på fritids 30 timmar:
må-fre 8-15
på skollov gäller tiden 9-15.

 

Senast uppdaterad: 2018-08-10