Grundskolan

 

social_image57235408bcc3a

Parkskolans grundskola omfattar Förskoleklass och årskurserna 1-5 för totalt ca 230 elever.

Vi har åldersintegrerade klasser F-1, 2-3 samt 4-5, och jobbar med flexibla grupper mellan klasser och åldersgrupper på det sätt som bäst gynnar elevernas lärande.

Vi screenar regelbundet våra elevers kunskaper för att tidigt upptäcka var vi behöver sätta in extra insatser och för att hela tiden forma undervisningen utifrån elevernas individuella och gemensamma behov.

 

Läs mer om vår Läsa- skriva- räkna-garanti

Läs om: info om Skolplikt/ledigheter

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-24