Om oss

Välkommen till Parkskolan!social_image57235415dfc54
På Parkskolan möter ditt barn en fantastisk miljö med gamla anor; skolhuset är en del av det gamla sanatoriet i Söderby, medan förskolehuset är helt nybyggt (2015). Vår gemensamma gård med uteklassrum, grillplats, skridsko-/bandyplan och kuperad skogsmiljö garanterar ditt barn stimulans, lek- och lärglädje i det utepedagogiska arbetssätt som är en av våra hörnstenar.
Vår verksamhet omfattar en förskola med 120 barn fördelade på fyra avdelningar, och en skola med ca 220 elever från förskoleklass till årskurs fem samt fritids.
Vi arbetar med åldersblandade förskolegrupper 1-5 år och åldersintegrerade klasser i skolan (F-1, 2-3, 4-5).
Att barn i olika åldrar leker, arbetar och lär tillsammans utvecklar både deras kunskaper och deras sociala kompetens.
Parkskolan har en egen idrottssal och ett eget tillagningskök. I det absoluta närområdet finns ”parken runt hörnet” och en mindre skog dit vi ofta går för både undervisning och lek.
Parkskolan är en liten organisation där trygghet, respekt för varandra, nyfikenhet och lust att lära är utgångspunkten för både barn och pedagoger. Skolan leds av en rektor tillika förskolechef med huvudansvar för skoldelen, och en biträdande rektor/förskolechef med huvudansvar för förskolan.
Läsåret 2016/17 är vi ca femtio medarbetare som med höga ambitioner och samarbete ger ditt barn de allra bästa förutsättningarna för lärande och utveckling!
Senast uppdaterad: 2016-10-17