Ställ ditt barn i kö

Parkskolan har ingen egen kö utan är ansluten till Salem kommuns kö. För att ansöka om plats på förskolan eller i skolan, gå in på http://www.salem.se.

I förskolan tillämpar vi i första hand syskonförtur, därefter byte från annan förskola i Salems kommun, och därefter kötid.
Till förskoleklass tillämpar vi i första hand förtur för barn med plats i Parkskolans förskola, därefter syskonförtur, därefter geografiskt avstånd enligt Salems kommuns principer.
Till övriga årskurser i skolan (1-5) tillämpar vi i första hand syskonförtur, därefter kötid i byteskön.
OBS! Syskonförtur mellan skola och förskola registreras inte per automatik i kommunens kösystem; kontakta därför Parkskolans bitr förskolechef Angela Graper för manuell registrering av syskonförtur!

Intagning till både förskola och skola sker i den mån det finns lediga platser i aktuell åldersgrupp/klass.

I samband med en förändring i skollagen 2016 kan friskolor nu genom förtur ge en viss procent av platserna i skolan till nyanlända elever. På Parkskolan vill vi solidariskt ta vår del av skolans samhällsansvar, och avsätter därför 5% av platserna (2 platser) för nyanlända elever vid nyintag i Förskoleklass (om behov finns).

Vi följer kommunal taxa med maxtaxa.

Antagningsrutiner och information om särskild kvot
Här kan du läsa mer om våra antagningsrutiner som vi använder oss av på vår enhet, där kan du även läsa mer om hur vi arbetar med antagning av nyanlända enligt särskild kvot.

 

Senast uppdaterad: 2018-06-07